Overige vorderingen

Het faillissement van DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., is op 17 december 2021 geƫindigd. Er is nog geld over, dat bestemd is om schuldeisers een deel van hun niet-ontvangen rente te voldoen. DSB is op dit moment niet bekend met schuldeisers met andere vorderingen op DSB dan rentevorderingen.

Heeft u een rentevordering? Kijkt u dan hier voor meer informatie over rentevorderingen.

Meent u toch een andere vordering op DSB te hebben dan een rentevordering, dan moet u deze uiterlijk 3 augustus 2022 bij DSB indienen.