Publicaties commissie van vertegenwoordiging

Op deze pagina vindt u relevante publicaties en nieuwsberichten van de Commissie van Vertegenwoordiging (Commissie). De documenten kunt u downloaden door op de betreffende publicatie te klikken.


Nieuwsberichten commissie van vertegenwoordiging


10-03-2022 Benoeming Commissie van Vertegenwoordiging

Op 9 maart 2022 heeft de rechtbank Amsterdam beslist naar aanleiding van het eerdere verzoek van de bewindvoerders tot benoeming van een Commissie van Vertegenwoordiging (verder: Commissie).

Zoals uit de rechtbankbeslissing blijkt bestaat de Commissie uit tien leden, deels vertegenwoordigers van de schuldeisers van DSB (in liquidatie), deels onafhankelijke leden. De Commissie heeft als (wettelijke) taak te stemmen over het door DSB aangeboden akkoord. Normaal stemmen alle schuldeisers zelf over een aangeboden akkoord. Maar als er meer dan 5.000 schuldeisers zijn is dat praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar. Daarom voorziet de Faillissementswet in de benoeming van zo'n Commissie, die dan namens alle schuldeisers een aangeboden akkoord aanvaardt of verwerpt. DSB heeft meer dan 280.000 schuldeisers. De benoeming van de Commissie is daarom gerechtvaardigd.

De stemming over het akkoord vindt op 9 mei 2022 plaats op een zitting van de rechtbank Amsterdam. Daaraan voorafgaand zullen de Commissieleden zich verdiepen in het aangeboden akkoord en hun vragen en opmerkingen daarover aan de aanbieder van het akkoord (DSB) en zo nodig ook aan bewindvoerders kenbaar maken. Voor de goede orde wordt vermeld dat de Commissieleden ieder één stemrecht hebben en dat het akkoord slechts kan worden aangenomen als 75% van de op 9 mei aanwezige Commissieleden vóór de aanvaarding van het akkoord stemt.

De Commissie wil uitdrukkelijk ook de vele schuldeisers, die belang hebben bij dit akkoord, in de gelegenheid stellen hun opmerkingen en vragen met de Commissie te delen. De Commissieleden kunnen die dan meenemen in hun besluitvorming. Daartoe is een speciaal emailadres geopend: commissie@dsb.nl. Schuldeisers worden uitgenodigd hiervan gebruik te maken.