Publicaties commissie van vertegenwoordiging

Op deze pagina vindt u relevante publicaties en nieuwsberichten van de Commissie van Vertegenwoordiging (Commissie). De documenten kunt u downloaden door op de betreffende publicatie te klikken.


Nieuwsberichten commissie van vertegenwoordiging


25-05-2022 Commissie van Vertegenwoordiging

Op 9 maart 2022 heeft de rechtbank Amsterdam beslist naar aanleiding van het eerdere verzoek van de bewindvoerders tot benoeming van een Commissie van Vertegenwoordiging (verder: Commissie).

Zoals uit de rechtbankbeslissing blijkt bestaat de Commissie uit tien leden, deels vertegenwoordigers van de schuldeisers van DSB (in liquidatie), deels onafhankelijke leden. De Commissie heeft als (wettelijke) taak te stemmen over het door DSB aangeboden akkoord. Normaal stemmen alle schuldeisers zelf over een aangeboden akkoord. Maar als er meer dan 5.000 schuldeisers zijn is dat praktisch niet of nauwelijks uitvoerbaar. Daarom voorziet de Faillissementswet in de benoeming van zo'n Commissie, die dan namens alle schuldeisers een aangeboden akkoord aanvaardt of verwerpt. DSB heeft meer dan 280.000 schuldeisers. De benoeming van de Commissie is daarom gerechtvaardigd.

De stemming over het akkoord vond op 9 mei 2022 plaats op een zitting van de rechtbank Amsterdam. Daaraan voorafgaand hebben de Commissieleden zich verdiept in het aangeboden akkoord en hun vragen en opmerkingen daarover aan de aanbieder van het akkoord (DSB) en zo nodig ook aan bewindvoerders kenbaar gemaakt. Voor de goede orde wordt vermeld dat de Commissieleden ieder één stemrecht had en dat het akkoord slechts kon worden aangenomen als 75% van de op 9 mei aanwezige Commissieleden vóór de aanvaarding van het akkoord stemde.

Tijdens de crediteurenvergadering op 9 mei 2022 bij de rechtbank Amsterdam hebben bewindvoerders verslag uitgebracht over het aangeboden ontwerpakkoord. Vervolgens heeft de Commissie unaniem voor het ontwerpakkoord gestemd. Op 25 mei 2022 heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Daarmee staat het door DSB aangeboden definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. Hiermee is ook de taak van bewindvoerders en de Commissie beëindigd.