Welkom op surseance.dsb.nl

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., geëindigd.

Bij het einde van het faillissement bleef er geld over. DSB kan hierdoor schuldeisers ook nog een deel van de niet-ontvangen rente vergoeden. Er is echter onvoldoende geld om schuldeisers alle rente te kunnen betalen. DSB heeft surseance van betaling aangevraagd en een ontwerpakkoord aan de schuldeisers aangeboden om op een efficiënte manier het overgebleven geld te verdelen. Op deze website wordt informatie gepubliceerd over de surseance van betaling. Wilt u hier meer over weten? Onder de knop publicaties kunt u meer informatie vinden.

Voor zover DSB bekend hebben schuldeisers van DSB alleen nog rente tegoed van DSB. Onder de knop rentevorderingen vindt u hierover meer informatie.

Meent u toch een andere vordering op DSB te hebben dan een rentevordering, dan moet u deze uiterlijk 3 augustus 2022 bij DSB indienen.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsberichten aan. Een overzicht van alle nieuwsberichten treft u aan onder publicaties.

Nieuwsberichten


15-06-2022 DSB start uitdeling boedeloverschot

Vanaf vandaag, 15 juni 2022, kunt u uw rentevordering aanmelden via rente.dsb.nl. Onder het Akkoord kunnen rentevorderingen uiterlijk tot en met 15 december 2022 worden aangemeld. Het persbericht hierover vindt u onder publicaties.
Let op: onder het Akkoord kunnen andere soorten vorderingen (overige vorderingen) uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB. Voor meer informatie zie Overige vorderingen op deze website.

15-06-2022 Tweede openbaar verslag bewindvoerders (eindverslag)

Vandaag hebben de bewindvoerder hun tweede surseanceverslag ingediend bij de rechtbank. Hierin doen zij verslag van hun werkzaamheden in de tweede en laatste verslagperiode. Omdat de surseance inmiddels is geëindigd, betreft het een eindverslag.